Familiehjem

Et familiehjem er et fosterhjem der den ene fosterforelderen er hjemme på heltid grunnet barnets behov.

Familiehjem er private hjem som tar imot barn og ungdom med ekstra behov for trygghet, omsorg og oppfølging for en lengre periode. Barna og ungdommene har utfordringer som gjør at det ikke er et alternativ å bo i et ordinært fosterhjem.

Våre familiehjem tilpasses individuelt til barn og ungdom med forskjellige omsorgsbehov og utfordringer. Vi tilbyr godkjente familier som kan ta imot fra ett - flere barn, familier med spesialtilpasning i forhold til for eksempel; barn av etniske minoriteter, barn med utagerende og utfordrende atferd m.m. Vi kan også lage tobase-system, det vil si; to familier som deler på ett barn på grunn av for eksempel varig funksjonshemming som krever mye avlastning og tilrettelegging. Vi har familier som kan ta imot langtidsplasseringer, og familier som fungerer som beredskapshjem/ akuttplasseringer.

Alle familiene våre har sin egen familieterapeut som følger dem tett fra første dag, i tillegg setter vi inn egne miljøterapeuter/ -arbeidere som kan følge opp barn/ ungdom på dag-, uke- og månedsbasis i perioder der dette trengs. Vi har faste avlastningsfamilier/ besøkshjem både til helge- og ferieavlastning, samt avlastningshjem.

Næromsorg holder 5-6 kurs i halvåret. Dette er felleskurs for alle familiene våre - og en god møteplass

Vi har familiekvelder der familieforeldre og terapeuter møtes en kveld i halvåret for å utveksle erfaringer og være sosiale sammen.

Næromsorg har i alle saker intern veiledning med psykologspesialister.

Vi har stor etterspørsel etter familiehjem, og søker per dags dato etter flere beredskaps- og familiehjem.

Ønsker du å bli familiehjem?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.