Ettervern

Vi støtter ungdommen med mestring av hverdagen 

 Ettervernstiltak

Gjennom lang erfaring med ungdomsarbeid har vi sett betydningen av å sikre overgangen til voksenlivet. Ettervern innebærer å hjelpe ungdommen med mestring av hverdagen, dette med sikte på å bli selvstendige voksne. Områder som utdanning, økonomi, ernæring, psykisk og fysisk helse og bosted ivaretas gjennom tett oppfølging av etterverns koordinatoren. Ettervernstilbudet er helhetlig og basert på koordinert samarbeid mellom ulike instanser rundt ungdommen.

Brukermedvirkning innebærer at ungdommens behov, ønsker og meninger er sentralt i utformingen av tiltaket.

Ungdommen får tildelt en av våre godt kvalifiserte terapeuter som setter i gang en prosess med kartlegging, målsetning og utarbeidelse av handlingsplan i samarbeid med ungdommen