Brukerstyrt Personlig Assistanse

Næromsorg leverer BPA tjenester i Kristiansand og Arendal kommune.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for barn og voksne er en lovfestet rettighet som gir deg som har et langvarig behov for bistand, reell frihet til å leve slik du vil. Du velger selv dine assistenter, og bestemmer når, hvor og hvordan assistansen skal skje. Med BPA kan du være sjef i eget liv!

Du skal via god assistanse fra Næromsorg gis mulighet til å utvikle deg individuelt, få et godt og uavhengig liv, og kunne bli en positiv bidragsyter på alle nivåer i samfunnet.

Næromsorg ønsker å fremme den enkeltes ressurser via aktiv deltagelse i eget liv.

Næromsorg ønsker å skape en trygg og forutsigbar hverdag for deg. Du skal gis best mulig assistanse for å leve et så «normalt» liv som mulig. Du skal oppleve å bli sett og å få hjelp til å mestre hverdagen.

Du er unik og skal derfor få ditt eget differensierte opplegg med fokus på individuelle egenskaper, behov og livssituasjon.

Våre tiltak drives i henhold til Næromsorg sin visjon, menneskesyn og verdier; humanistiske prinsipper og grunnverdier. 

Vi har tro på den enkeltes iboende mulighet til endring ut ifra realistiske forventninger. Vi har tro på å fremme den enkeltes ressurser via aktiv deltagelse i eget liv. For å få til dette har vi fokus på å yte god assistanse og bygge gode relasjoner. 

Du skal via vårt systematiske arbeid, gjennom omsorg, trygghet og gode relasjoner, få god livskvalitet.

Ønsker du å bytte BPA leverandør til Næromsorg?  

Vi kan hjelpe deg!