Verdigrunnlag

Menneskesyn

«Vi møter mennesket der det er, gjennom ressurs og mestringsbasert tilnærming»

Næromsorg bygger den ideologiske og faglige plattform på humanistiske prinsipper og grunnverdier. Vi har tro på den enkeltes iboende mulighet til endring ut ifra realistiske forventninger. Vi har tro på å fremme den enkeltes ressurser via brukermedvirkning/aktiv deltagelse i eget liv. Våre ansatte jobber ut fra en helhetlig - holistisk tilnærming. Vi ser på bakenforliggende årsaker til at mennesker befinner seg i en gitt livssituasjon. For å få til dette har vi fokus på å bygge gode relasjoner.

Næromsorg setter de ansatte høyt og bruker tid og ressurser på verdiforankring og verdibasert holdninger i organisasjonen.

Næromsorg sine verdier er:

• Kjærlighet

• Tid

• Mestring