Tiltak i hjemmet

Alle barn har rett til en trygg og god oppvekst

Næromsorg har den traumebevisste omsorgen med oss i alt vårt miljøterapeutiske arbeid, og arbeider etter barnesynet 

«det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har/har hatt det vanskelig. Varme voksne utgjør en forskjell».

I vårt barnesyn har vi også med oss trygghetsformelen fra Circle of Security; «vær alltid større, sterkere, klokere og god. Om mulig følg barnet, når det er nødvendig, ta tak».

Næromsorg tenker helhetlig i møte med familiene vi følger opp. Overordnet målsetting er fokus på best mulig oppvekstsvilkår for barnet, og rammer rundt hverdagen i hjemmet. Styrking av foreldreferdigheter blir dermed helt grunnleggende.

Næromsorg ønsker å finne familien sine ressurser, samt styrke dem der de selv ønsker nye forslag til løsninger. Vi er opptatt av et selvstendig ønske om endring, samt ansvarliggjøring av familien, og har dermed stort fokus på relasjon gjennom hele tiltaket. Gjennom oppfølgingen skal de foresatte få nytt mot til å ta ansvar for sitt barn, få gjeninnført sin voksen-/foreldreautoritet, få innsikt i hvordan egen rolle spiller inn i samspillet, og ikke minst få økt sitt handlingsrepertoar som igjen fører til bedring av foreldrekompetanse.

Vårt miljøterapeutiske arbeid bygges opp med hjemmene som base, der samarbeid med de foresatte og barna/ ungdommene står i fokus. Vi legger våre hjemmebesøk til ulike tider på døgnet, slik at vi får flest mulige forskjellige observasjoner å jobbe ut fra. Vi har tilgjengelighet 24 timer i døgnet. Dette sikrer familien at noen er der, når de trenger det.

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Generell familie- og foreldreveiledning
  • Kompenserende tiltak
  • Kartlegging av barnet omsorgssituasjon og anbefaling av veien videre
  • Spisskompetanse innen veiledning i minoritetsfamilier
  • Veiledning av hjelpeapparatet i møte med minoritetsfamilier
  • Veiledning i tilbakeføringsprosessen
  • Ungdomsoppfølging
  • Tilsyn under samvær