Familiehjem

Våre hjem skal være et trygt sted for positiv utvikling og endring

Har du et stort hjerte og ønsker å ta på deg en av samfunnets viktigste oppgaver? Da bør vi snakke sammen. Næromsorg søker nemlig familiehjem.

Et familiehjem er en ny begynnelse for de med en vanskelig start på livet. I et familiehjem fristilles du som voksen på fulltid, slik at vi sammen kan bygge en ny og bedre fremtid for våre unge borgere.

I Næromsorg, så setter vi tid og mestring høyt, og høyest av dem alle, kjærligheten. Når vi sammen gir tid til mestring i et rom fylt av kjærlighet så skaper vi grunnlaget for et helt menneske! Vi vil gi så mange som muligheten til å delta i dette meningsfylte arbeidet - la oss sammen hjelpe - mange trenger oss.

Du vil fortløpende få den støtte, opplæring og samtalepartnere du ønsker fra Næromsorg. Vår jobb er å støtte deg! Vi følger våre program, men på dine betingelser.

Å lage til et familiehjem er en heltidsjobb og du belønnes også deretter.

Hovedmålsetningen er at et familiehjem skal bidra til at et barn eller ungdom får trygge oppvekstsvilkår og god støtte i hverdagen.

Ta kontakt med oss i dag. Ring gjerne Anja på 97517813 for en hyggelig prat.

Vi søker trygge, rause og tydelige voksne som har

 • Tid, rom og tålmodighet

 • Er omsorgsfull, følsom og flink til forstå og støtte barn som har det vanskelig

 • Erfaring med barn og unge

 • Evne til å motta veiledning og opplæring både individuelt og i gruppe

 • Gode samarbeidsevner

 • Motivasjon, trygge omgivelser og evne til å ivareta barnets og ungdommens behov for omsorg

 • Stabil livssituasjon og alminnelig god helse

Vi søker rause, varme og omsorgsfulle familier.

Dette får du som

 • Arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning

 • Avlastnings- og friperioder

 • Pensjonsrettigheter på linje med andre arbeidstakere i Næromsorg

 • Opplæring både i forkant og underveis

 • Regelmessig veiledning individuelt og i grupper

 • Nettverk med andre familiehjem

 • Døgnkontinuerlig vakttelefon for fosterforeldre

 • Utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver

 • Fast veiledning av psykolog ,fagleder og familiekonsulenter

Næromsorg er en bedrift som har fokus på å jobbe med hjertet.