Vi søker Miljøterapeuter i medleverturnus til våre institusjons boliger i Sør

Vi søker etter miljøterapeuter som ønsker å arbeide i våre flotte institusjonsboliger på sørlandet.

Krav til kompetanse

 • Sosionom
 • Barnevernspedagog
 • Vernepleier
 • Lærer med minimum 60 studiepoeng innen spesped eller sosped
 • Vi oppfordrer terapeuter med erfaring fra rusarbeid til å søke

Har du erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med barn og unge er dette en fordel. Du må ha sertifikat.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Ansvaret for daglig målrettet arbeid og samhandling med ungdommen (målrettet miljøterapi)
 • Sikre at rutiner, prosedyrer, fagplaner, handlingsplaner, tiltaksplaner følges opp
 • Arbeide i henhold til institusjonens plandokumenter (institusjonsplan, rutiner, internkontroll, risiko og avvik systemer )
 • Sikre brukermedvirkning
 • Ansvar for døgnlogg
 • Utarbeide handlingsplaner sammen med ungdommen
 • Være aktiv i eget utviklingsarbeid og delta på opplæringstiltak

Du vil jobbe i medleverturnus 3/7/4/7

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • En bedrift i utvikling
 • Et godt fagmiljø
 • Lønn etter tariff
 • God pensjonsordning